O općini

 

Općina Nijemci smještena je na jugoistoku Vukovarsko-srijemske županije, koji se tradicionalno naziva Srijem. Općina Nijemci sa sjedištem u Nijemcima obuhvaća prostor i naselja: Nijemci,  Đeletovci, Donje Novo Selo, Apševci, Lipovac, Podgrađe,  Vinkovački Banovci i Banovci. S istočne strane Općina graniči s Općinom Tovarnik i Republikom Srbijom, sa sjeverne strane s općinama Tompojevci i Stari Jankovci, sa zapadne strane Gradom Otokom, te s južne strane s općinama Vrbanja i Bošnjaci.

Površinom od 223,81 km² općina Nijemci je najveća jedinica lokalne samouprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja zauzima 9,16% površine VSŽ. Prostor općine Nijemci karakteriziraju većim dijelom poljoprivredne površine, a manjim dijelom šumske površine (Spačvanski bazen). Od vodotoka su najznačajniji rijeka Bosut i Spačva sa svojim pritocima.

Područje Općine Nijemci nalazi se na jugozapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, uz granicu sa Srbijom. Područje općine se prostire od državne granice sa Srbijom, sjeverno i južno od auto ceste A3-Bregana-Zagreb-Lipovac. Na sjeveru se proteže od lokaliteta Kratište i Dubrava, sjeverno od magistralne glavne željezničke pruge  MG2  (Savski Marof-državna granica- Zagreb – Sisak – Novska – Vinkovci-  Tovarnik – državna granica) te na jugu do lokaliteta Somovac i  Neprečava. Zapadna granica Općine prati od juga dijelove vodotoka uz Studvu, Ljubanj, Spačvu i Brežnicu, te županijsku cestu Ž4229 i šumskim putovima te kanalima duž zapadnog ruba Južne i Istočne Gradine do Bradarice.

Prostorna povezanost naselja na području općine Nijemci omogućena je prvenstveno državnim cestama D57 (Vukovar – Nijemci – Lipovac)  i D46  ((Đakovo- Vinkovci -Tovarnik). Vezu sa glavnim prometnim pravcem – državnom cestom D57 sa Đeletovcima omogućava županijska cesta  Ž4225 i Ž4224, a sa  Vinkovačkim  Banovcima državnom cestom  D46 putem lokalne ceste L46032. Glavni cestovni pravac, državna cesta D57 je osnovna veza na državnu cestu D4 (granica sa Slovenijom Bregana-  Zagreb – Slavonski  Brod – granični prijelaz Bajakovo, odnosno cestu A3 (Bregana-Zagreb_Lipovac)  na jug prema Zagrebu ili graničnom prijelazu Bajakovo te na sjever prema Vinkovcima.

Podijeli

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email