O općini

 

Općina Nijemci smještena je na jugoistoku Vukovarsko-srijemske županije, koji se tradicionalno naziva Srijem. Općina Nijemci sa sjedištem u Nijemcima obuhvaća prostor i naselja: Nijemci,  Đeletovci, Donje Novo Selo, Apševci, Lipovac, Podgrađe,  Vinkovački Banovci i Banovci. S istočne strane Općina graniči s Općinom Tovarnik i Republikom Srbijom, sa sjeverne strane s općinama Tompojevci i Stari Jankovci, sa zapadne strane Gradom Otokom, te s južne strane s općinama Vrbanja i Bošnjaci.

Površinom od 223,81 km² općina Nijemci je najveća jedinica lokalne samouprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja zauzima 9,16% površine VSŽ. Prostor općine Nijemci karakteriziraju većim dijelom poljoprivredne površine, a manjim dijelom šumske površine (Spačvanski bazen). Od vodotoka su najznačajniji rijeka Bosut i Spačva sa svojim pritocima.

Područje Općine Nijemci nalazi se na jugozapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, uz granicu sa Srbijom. Područje općine se prostire od državne granice sa Srbijom, sjeverno i južno od auto ceste A3-Bregana-Zagreb-Lipovac. Na sjeveru se proteže od lokaliteta Kratište i Dubrava, sjeverno od magistralne glavne željezničke pruge  MG2  (Savski Marof-državna granica- Zagreb – Sisak – Novska – Vinkovci-  Tovarnik – državna granica) te na jugu do lokaliteta Somovac i  Neprečava. Zapadna granica Općine prati od juga dijelove vodotoka uz Studvu, Ljubanj, Spačvu i Brežnicu, te županijsku cestu Ž4229 i šumskim putovima te kanalima duž zapadnog ruba Južne i Istočne Gradine do Bradarice.

Prostorna povezanost naselja na području općine Nijemci omogućena je prvenstveno državnim cestama D57 (Vukovar – Nijemci – Lipovac)  i D46  ((Đakovo- Vinkovci -Tovarnik). Vezu sa glavnim prometnim pravcem – državnom cestom D57 sa Đeletovcima omogućava županijska cesta  Ž4225 i Ž4224, a sa  Vinkovačkim  Banovcima državnom cestom  D46 putem lokalne ceste L46032. Glavni cestovni pravac, državna cesta D57 je osnovna veza na državnu cestu D4 (granica sa Slovenijom Bregana-  Zagreb – Slavonski  Brod – granični prijelaz Bajakovo, odnosno cestu A3 (Bregana-Zagreb_Lipovac)  na jug prema Zagrebu ili graničnom prijelazu Bajakovo te na sjever prema Vinkovcima.

Podijeli

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Skip to content