Poziv za korištenje prostora u šatoru bez naknade tijekom manifestacije Divan je kićeni Srijem 2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE NIJEMCI kao suorganizator manifestacije Divan je kićeni Srijem (dalje u tekstu: Organizator) dana 13. lipnja 2024. objavljuje

Poziv za korištenje prostora u šatoru bez naknade tijekom manifestacije Divan je kićeni Srijem 2024.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, da do 14. lipnja 2024. godine do 14,00 sati ili do popunjavanja prostora podnesu pisanu prijavnicu zakorištenje prostora u šatoru bez naknade tijekom manifestacije Divan je kićeni Srijem.

Predmet poziva je davanje na korištenje prostora u šatoru za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji Divan je kićeni Srijem 2024. Poziv se provodi podnošenjem pisanog obrasca, a za sljedeće lokacije:

  1. KORIŠTENJE LOKACIJE NA PROSTORU ŠATORA, središnji park u Nijemcima

Ugostiteljski prostor na području šatora – od 14. lipnja do 16. lipnja 2024. na manifestaciji Divan je kićeni Srijem

Na raspolaganju su:

A). Ugostiteljski prostor – 1 ugostiteljski prostor – posluživanje samo pića, površine 30m²

B). Ugostiteljski prostor – 1 ugostiteljski prostor – posluživanje samo pića, površine 30m²

Za Ugostiteljski prostor u šatoru uključeno je:

  • osnovni priključak struje
  • površina 30m²

Organizator osigurava klupe i stolove.

Organizator osigurava glazbene izvođače na prostoru šatora. U navedenom ugostiteljskom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe iz stereo uređaja i žive glazbe, od strane prijavitelja. Površine moraju biti čiste i uredne za vrijeme cijelog trajanja manifestacije uz naznaku da otpad treba odlagati u za to postavljene spremnike.

  • OPĆE ODREDBE
  • Prijavitelji  su dužni obavljanje ugostiteljske djelatnosti na prostoru šatora iz ovoga poziva uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske
  • Prijavitelji su u cijelosti odgovorni trećim osobama u slučajevima novčanih potraživanja nastalih zbog nepridržavanja odredaba zakonskih propisa i podzakonskih akata Republike Hrvatske.
  • NAČIN PRIJAVE

Prijava za korištenje prostora u šatoru tijekom manifestacije Divan je kićeni Srijem se provodi podnošenjem pisane prijave. Prijava mora sadržavati:

  • Ispunjenu Prijavnicu za izvođenje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji Divan je kićeni Srijem koja je sastavni dio ovog poziva, a koja se može preuzeti s web stranice https://tz-opcinanijemci.hr/ ili u Turističkoj zajednici općine Nijemci (Trg kralja Tomislava 6, Nijemci) radnim danom od 7,30 do 15 sati.

Prijava se podnosi u jednom primjerku te dostavlja osobno – na adresu – Turistička zajednica općine Nijemci (Trg kralja Tomislava 6), 32245 Nijemci ili elektroničkom poštom (info@tz-opcinanijemci.hr), do 14. lipnja do 14 sati ili do popunjavanja prostora u šatoru

Svi zainteresirani prijavitelji mogu se, sukladno uvjetima iz ovog Poziva, prijaviti za jednu lokaciju.

Zainteresirani prijavitelji i s njim povezane pravne i fizičke osobe po pojedinoj lokaciji mogu podnijeti samo jednu prijavu.

Prijavitelji čije prijave nisu podnesene u roku i koje su nepotpune neće se uzeti u razmatranje.

Poziv za korištenjem prostora u šatoru tijekom manifestacije Divan je kićeni Srijem će se objaviti na stranici Turističke zajednice općine Nijemci https://tz-opcinanijemci.hr/.

  • DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije isključivo pisanim putem na info@tz-opcinanijemci.hr.

PRILOG:

OBRAZAC – Prijavnica –šator

Podjeli

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Skip to content