ANKETA ZA STANOVNIKE O TURIZMU – IQM DESTINATION DUNAV I SRIJEM

Turistička zajednica Grada Vukovara, Grad Ilok i Turistička zajednica općine Nijemci krenuli su sa izazovnim projektom, integralnim upravljanjem kvalitete u destinacijama, potpisivanjem ugovora sa Feel IQM d.o.o. u destinaciji Dunav i Srijem. Projektom IQM Destination DUNAV I SRIJEM raznim aktivnostima potiče se poboljšanje cjelokupne kvalitete destinaciji, povezuje se poljoprivreda i turizam, razvoj novih proizvoda, pružanja najbolje usluge kvalitete u svim segmentima turističke ponude i poticanje izvrsnosti i sinergije. Koncept IQM Destination dobio je svjetsku potvrdu struke o kvaliteti provođenja integralnog upravljanja u destinaciji, te je Feel IQM primljen kao pridružena članica World Tourism Organization (UNWTO).

Pozivom u projekt uključeno je više od 100 dionika koji su snaga turizma u destinaciji; hoteli, privatni iznajmljivači, kampovi, pansioni, lokalni proizvođači, vinarije, atrakcije, turističke agencije, udruge, i sl. Pozivamo sve koji se nisu do sada uključili u projekt IQM Destination da se slobodno prijave, jer je poziv otvoren. Postavljanjem standarda IQM Destination DUNAV I SRIJEM, slanjem marketinških analiza svakom dioniku projekta, mjerenjem početnih analiza samo su prvi koraci u implementaciji integralnog upravljanja kvalitetom u ovom projektu koji se pokreće u sve većem broju hrvatskih destinacija.

U terminu 28.-30. listopada 2020. godine IQM Destination tim posjetili su u sastavu Đurđica Šimičić, Anamarija Cicarelli i Pero Matić u pratnji predstavnika iz Turističke zajednice Grada Vukovara, Grada Iloka i Turističke zajednica Općine Nijemci posjetili su Vukovar, Ilok i Nijemce, te obišli prvi dio prijavljenih dionika projekta. U tijeku proljeća nastavljaju se auditi, a do tada slijedi ispitivanje mišljenja stanovnika o turizmu u Vukovaru, Iloku i Nijemcima koje se nalazi na linku https://www.surveymonkey.com/r/6DH5FVJ. Potičemo sve stanovnike da ispune anketu, čime ćemo imati dovoljno informacija da se usmjerimo na aktivnosti koje su važne stanovnicima, a u skladu su s razvojem područja Dunava i Srijema.

Podjeli

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Skip to content