Odluka o visini turističke pristojbe za 2020. godinu

Na temelju članka 15. stavka 1. i 6., članka 32. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19), članka 1. stavka 2. i članka 4. stavka 2. Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe („Narodne novine“ br. 71/19), te članka 16., 17. i 40. Statuta Vukovarskosrijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na 20. sjednici održanoj 10. rujna 2019. godine, donosi ODLUKU o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za općine i gradove na području Vukovarsko-srijemske županije

Podjeli

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Skip to content