galerija

U vrijeme poklada održava se tradicionalna manifestacija „Pokladno jahanje“ koju organizira konjogojska udruga „Vranac“. Cilj manifestacije je očuvanje tradicije i ljubavi prema konjima bez kojih nije mogao biti ni zamišljen život srijemaca. Za vrijeme manifestacije svi zainteresirani mogu se voziti zapregama ili jahati konja.