galerija

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Turistička zajednica općine Nijemci, zastupan po direktorici Katarini Šarkić, dana 5.lipnja 2019. godine donijela je ODLUKU o imenovanju službenika za informiranje.